Haberler

RESİM YARIŞMASI “70’LERDEN 18’E NELER DEĞİŞTİ?”

10 Nisan 2018 - 12:24

 

BURSA KENT MÜZESİ

İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI

RESİM YARIŞMASI

 

 

“70’LERDEN 18’E NELER DEĞİŞTİ?”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

 

 

YARIŞMANIN TANIMI VE İÇERİĞİ:

 

Kültürlerin nesilden nesile aktarılmasında önemli rolü olan müzeler, insanların geçmiş kültürler arasında bağ kurmayı ve bu bağın sürdürülmesini amaçlamaktadır. Çünkü müzeler, toplumların kültür/sanat hazinelerinden biridir. Bir milletin kültürünün geleceği, geçmişte yaşananların bilinmesine, günümüze taşınmasına ve geleceğe aktarılmasına bağlıdır.

Bu temel amaçlara ek olarak, müzelerin eğitsel amaçlarına da öncelik ve önem veren Bursa Kent Müzesi, bu yıl da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geleneksel resim yarışmasının 13.sünü düzenlemektedir. Bu yılki yarışmanın çıkış noktası, Bursa Kent Müzesi’nde devam eden “Bursa’da Arabesk Yıllar” sergisi olarak belirlenmiştir. Bu sergi; Türkiye’nin ve Bursa’nın 197O’li yıllarının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının bir panoramasını sunmaktadır. Sergi, 1970’li yıllara kısa bir yolculuk yaptırırken aynı zamanda ülkemizin ve kentimizin çok yakın bir dönemini anımsatıp, o yılların sosyal ve kültürel yaşamından kesitler sunmaktadır.

 

“Arabesk Yıllar”

70’li yıllar nasıl zamanlardı? Ne izlerdik, ne dinlerdik, ne yer, ne giyerdik, kimlere hayrandık?

 “Orlon hırkalar, jarse elbiseler giyilir,  pantolon paçaları İspanyol… Gümüş künye takılır. Hatıra defterleri vardı.  Telgraf çekilir, Adana çık aradan denirdi. Çamaşırlar santrifüjlü makinede yıkanır, evlerde divan kurulur, sokakta yoğurtçular gezerdi.  Bizim zamanımızda diye başlardı büyükler konuşmalarına. Gazoz kapağı biriktirilir,   ip atlar sek sek oynardık. Radyolar kapanır,  televizyonlar açılırdı. TV’de hayatın neşesi diziler başlar, Uzay Yolu, Kaçak, Tatlı Cadı oynardı.  Mandolin kurslarına gidilir, bahçelerde piknikte pikap çalınırdı. Tutumluluk çağıydı.  Kurşun kalemler minicik kalana kadar kullanılırdı”.                                                  

Ayfer Tunç, Bir Maniniz Yoksa Annemler Size Gelecek kitabından…

 

 “70’LERDEN 18’E NELER DEĞİŞTİ?” başlıklı İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini kapsayan bu yarışmada; öğrencilerden, 70’li yılların belirgin özelliklerini araştırarak ilgilerini çeken bir şeye (moda ve giyim, sokak oyunları, yaşam tarzı, iletişim yöntemleri, ev yaşamı, insan ilişkileri, günlük yaşamdan araç-gereçler, gelenekler, günlük alışkanlıklar, yeme-içme ve alışveriş biçimleri vb.) odaklanmaları ve bunun yerini günümüzde neyin aldığını veya nasıl bir değişime uğradığını gösterecek biçimde karşılaştırmalı bir kompozisyon kurmaları beklenmektedir.

 

 

YARIŞMANIN AMAÇLARI:

 

Bursa Kent Müzesi’nde yer alan “Bursa’da Arabesk Yıllar” sergisi yoluyla;

 • Kültürümüzün geçmişine yoğunlaşmalarını sağlayarak öğrencilerde merak uyandırmak,
 • Öğrencilerin geçmiş ve günümüz karşılaştırması yapabilmeleri için farklı kaynakları (Bursa Kent Müzesi, aile büyükleri, kitaplar, dergiler gibi basılı kaynaklar, internet vb.) kullanarak araştırmaya yönlendirmek,
 • Bu araştırmada öğrencilerin, geçmişe odaklanma sürecinde ilgi, beğeni ve algıları doğrultusunda seçimler yapmalarını ve bu seçimleri yaparken uygulamaya dönük kararlar verebilmelerini sağlamak,
 • Odaklandıkları değişimi yaratıcı bir bakış açısıyla ve görsel bir dille ifade etmelerine olanak vermek,
 • Öğrencilerde müze bilinci oluşturmak ve onları Bursa Kent Müzesi ziyaretine teşvik etmek
 • Öğrencileri sanatsal aktivitelere teşvik ederek sanatı sevmelerini sağlamak

 

GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNE YÖNERGE:

Sayın Öğretmenimiz;

 • Öncelikle, öğrencilerinizi Bursa Kent Müzesi’ne yönlendirerek müzedeki “Bursa’da Arabesk Yıllar” sergisini ziyaret etmeleri için teşvik ediniz.
 • Öğrencilerinizi 70’li yıllarda yaşamış büyükleri varsa onlarla (aileler, komşular, akrabalar vb.) sohbet etmeye yoksa diğer farklı kaynaklardan araştırma yapmaya yönlendirerek o dönemin belirgin özelliklerini öğrenmelerini sağlayınız.
 • Bu özellikleri araştırırken öğrencilerin, o döneme ait en çok dikkatlerini çeken şeyi (moda ve giyim, sokak oyunları, yaşam tarzı, iletişim yöntemleri, ev yaşamı, insan ilişkileri, günlük yaşamdan araç-gereçler, gelenekler, günlük alışkanlıklar, yeme-içme ve alışveriş biçimleri vb.) seçmelerini ve seçtikleri şeyin yerini günümüzde neyin aldığını veya nasıl bir değişime uğradığını düşünmelerini isteyiniz. Örneğin; gazoz kapağı oyunu yerine geçen bilgisayar veya tablet oyunları gibi (bu örneği öğrencilerinize okumayınız).
 • 35×50 cm boyutunda resim kağıdını yatay tutarak tam ortadan çizgiyle (kesmeden) ikiye bölmelerini ve kağıdın sol tarafındaki yüzeye 70’li yıllara ait seçtikleri özelliği, sağ tarafına ise bu özelliğin günümüzdeki durumunu mekanla (seçtiği özelliğe göre iç veya dış mekan) ilişkisini kurarak resmetmelerini söyleyiniz.

 

Aşağıda, öğrencilerin 35x50cm boyutundaki resim kağıdını nasıl kullanmaları gerektiği gösterilmiştir:

 

resim

 • Resimde, herhangi bir yazı, simge veya işaret kullanılmaması konusunda öğrencilerinizi uyarınız.
 • Ek 1’de yer alan formu fotokopi yoluyla çoğaltarak gerekli bilgileri doldurunuz ve yarışmaya gönderilecek resimlerin arkasına yapıştırınız.
 • Önemli olan öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmek ve bu konunun, öğrencinin yaratıcılığını nasıl tetikleyeceğine tanık olmaktır.

MALZEME

1- 35 x 50 cm ebadında resim kâğıdı

2- Pastel boya

Konu, malzeme ve boyut açısından şartlara uymayan ve üzerinde yazı, simge veya işaret bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerlendirme 4 kategoride gerçekleştirilecektir;

 1. kategori: 1. ve 2. sınıflar,
 2. kategori: 3. ve 4. sınıflar,
 3. kategori: 5. ve 6. sınıflar,
 4. kategori: 7. ve 8. sınıflar

Her kategoriye ayrı ödül verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

ÇALIŞMALARIN MÜZEYE SON TESLİM TARİHİ       : 18 Mayıs 2018 Cuma

ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ                                                             : 05 Haziran 2018 Salı Saat 10:00,

Bursa Kent Müzesi’nde.

BAŞVURU

 1. A) Ek 1’de yer alan forma öğrencinin adı soyadı, okulu, sınıfı, yaşı mutlaka yazılmalı ve çalışmanın arkasına yapıştırılmalıdır.
 2. B) Çalışmalar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.
 3. C) Çalışmalar, okul müdürlüklerince kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını bildirir bir ön yazı ile birlikte,  18 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar doğrudan Bursa Kent Müzesi’ne teslim edilecektir.

 

DEĞERLENDİRME KURULU

Çalışmalar, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç ile övgüye değer eserler belirlenir.

Değerlendirme kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

 • Gonca ERİM – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi – Doçent
 • Berna COŞKUN ONAN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı – Doktor Öğretim Üyesi
 • Aysun YÜREKTEN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı- Öğretim Görevlisi
 • Müge GÜLTEKİN CONNINGTON – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı – Öğretim Görevlisi
 • Tuğba GÜRKAN ŞENYAVAŞ – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı – Araştırma Görevlisi
 • Dilek YILDIZ KARAKAŞ – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi-Sanat Tarihçi

ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ

Yarışmanın ödül töreni, Bursa Kent Müzesi’nde 05 Haziran 2018 Salı Saat 10:00’da yapılacaktır.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere birer belge ve 1., 2., 3. ye Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ile hediyeler verilecektir.

Sergilemeye değer bulunan eserler Bursa Kent Müzesi Eğitim Salonunda açılacak bir sergi ile izlenime sunulacaktır.

 

DİĞER HÜKÜMLER

* Dereceye giren tüm çalışmaların telif hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

* Yarışmaya gönderilen çalışmalar yarışmacılara iade edilmez.

İLETİŞİM

Bursa Kent Müzesi

Tel: 444 16 00 – 37 90

0224 716 37 90

Fax: 0224 716 37 99

 

Web  : www.bursakentmuzesi.com

Adres: Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. No:8 Osmangazi / Bursa

 

 Ek 1

 

 resim 11970'lerden 18'e resim yarışması