1.KAT

Birinci kat sizi yaşayan Bursa’ya davet ediyor… Geçmişten günümüze eğlence ve yemek kültürü; perdeye yansıyan Karagöz ve Hacivat’ın öyküsü; Bursa’nın hayat verdiği ünlüler; doğumdan evliliğe kadar, bazıları giderek yok olan, bazıları hala tüm canlılığıyla yaşanan gelenek ve görenekler; giyim-kuşam, eğitim, spor, komşuluk ilişkileri, kısacası yaşam kültürü.

Kentler, insanlarıyla birlikte var. Kentleri tanımak için, kent ruhunu oluşturan en önemli öğelerden biri olan kentlileri de yakından tanımak gerekiyor. “Yaşam ve Kültürüyle Bursa”, Bursa’nın toplumsal ve kültürel yaşamını, geçirdiği değişmelerle birlikte, ayrıntılarıyla sunuyor.