Haberler

BURSA KENT MÜZESİ RESİM YARIŞMASI

02 Mayıs 2014 - 14:26

 

 

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI RESİM YARIŞMASI

“İZLERİM”

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 UYGULAYICI KURUM

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORGANİZASYON

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA KENT MÜZESİ

YARIŞMANIN TANIMI VE İÇERİĞİ:

Kültürlerin nesilden nesle aktarılmasında önemli rolü olan müzeler, insanların geçmiş kültürleri arasında bağ kurmak ve kurulan bağın kopmamasını amaçlamaktadır. Çünkü müzeler, birer kültür/sanat hazineleridir. Bir milletin kültürünün geleceği, geçmişte yaşananların bilinmesine, günümüze taşınmasına ve geleceğe aktarılmasına bağlıdır.

Bilişsel öğrenmenin yanı sıra, duyuşsal ve devinimsel öğrenmeyi de geliştirme amacını kendisine ilke edinen Bursa Kent Müzesi, bu yıl da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geleneksel resim yarışmasının 8.sini düzenlenmektedir. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerini kapsayan bu yarışmada; öğrencilerden, kendi aile tarihlerinden bir anıyı, ailelerinden öğrendikleri, duydukları bir hikayeyi sanatçı Mustafa Aslıer’in sanatsal üslubu ile resmetmeleri beklenmektedir.

Yaratıcı kompozisyon düzenlemeleri, hayal gücü ve imgelem dünyasının yansıtılması, özgün fikirler, teknik beceri, konuyu ifade ediş biçimi, yarışmanın önemli değerlendirme ölçütleridir.

Neden Mustafa Aslıer?

Bulgaristan, Kırcaali’de doğan sanatçı, ilk ve ortaöğretimini Bursa’da tamamlamıştır. Bu nedenle, Kırcaali doğumlu olduğunu belirtirken, kendisini Bursalı olarak da nitelendirmektedir. Halen Bursa’da yaşayan aile üyeleri bulunmaktadır. Şu an İstanbul’da yaşamını sürdüren sanatçının Marmara Adası’nda bir atölyesi bulunmaktadır. Özgün baskı resim çalışmalarına bu atölyede devam etmektedir. Sanatçının eserlerinde kendi tarihinin ve bir dönem yaşamış olduğu Bursa’nın izleri görülmektedir. Günümüzde yaşayan bir tarih olan sanatçı Mustafa Aslıer’in genç kuşaklar tarafından tanınması amaçlanmaktadır.

Mustafa Aslıer ve Hayatı

1926’da Kırcaali’de (Bulgaristan) doğdu. 1949’da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu. 1950-1953 yılları arasında grafik resim öğretmenliği yapan sanatçı uzmanlık eğitimi için devlet bursuyla gittiği Almanya’da Münih Üniversitesi Grafik Sanatlar Akademisi’nde öğrenimine devam etti. 1953-1954’te Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde tipografi dalında çalıştı. 1954 te girdiği Stuttgart Güzel Sanatlar Okulundan 1957’de diploma aldı. Bir yıl Münih, Düsseldof, Köln, Viyana, Paris ve Amsterdam müzelerinde incelemeler yaptı. Türkiye’ye dönünce resimleriyle kısa sürede tanındı. 1982 ye kadar Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Bölümü başkanlığı ve okul yönetici­liği görevlerini bir arada yürüttü. 1963-71 arasında bölüm başkanı, 1971-77 arasında okul müdürü olarak çalıştı. Kendi adına bir atölye kurup geliştirdi ve öğretim üyesi olarak çalıştığı okulun baskı­resim atölyesini, bir kaynak atölye­ye dönüştürerek, özellikle genç kuşak sanatçıları arasında özgün baskının yayılıp benimsenmesine büyük katkıda bulundu. Zaman zaman yazılarıyla, bu daim kavram­larını da benimsetme yolunda çaba gösterdi. Uzun yıllar İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunda çalışmalarını sürdüren sanatçı 1982-1986 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptı. Emekli olduğunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı olarak görev yapıyordu.

Yurt dışı ilk sergisini 1958’de Almanya’da (Stuttgart), yurt içinde ise 1959’da İstanbul’da açtı. 1962’den bu yana yurt dışında açılan Türk sanatı sergilerine katıldı. Yugoslavya, İsviçre, İtalya, Fransa, Japonya, Almanya ve Norveç gibi ülkelerde açılan uluslararası grafik sergilerinde ve bienallerde, Türkiye’yi temsil eden sanatçılar arasında yer aldı. Gravür sanatçısı olarak tanınan Aslıer, kendine özgü bir stilizasyon anlayışı içinde geometrik formlara uygulanan resimlerinde yöre konularını simgesel öğelerle bir arada kullanır. Figüre, resimlerinde, öğretici ve uygulamacı olarak önemli katkılar getirdi.

Mustafa Aslıer gravür sanatçısı olarak tanınır. Kendine özgü bir stilizasyon anlayışı içinde, geometrik formlara uygulanan resimlerinde yöresel konuları, simgesel ögelerle bir arada kullanır. Figür, resimlerinde başlıca konu eksenini oluşturur. Türkiye’de özgün baskı tekniklerinin gelişmesinde, öğretici ve uygulamacı olarak önemli katkıları olmuştur.

YARIŞMANIN AMAÇLARI:

  • Sanatçı Mustafa Aslıer’in sanatsal üslubu incelenerek öğrencilerin bu tarzı yorumlamalarını, sanatçıyı ve eserlerini tanımalarını sağlamak
  • Öğrencilerin aile tarihlerine, ailelerinden öğrendikleri, duydukları hikayelere dair farkındalık yaratmak ve bu bilinçle onların hayal dünyalarına ivme kazandırmak
  • Öğrencilerin sanatsal yaratıcılıklarını değerlendirerek sanatı sevmelerini sağlamak
  • Öğrencileri sanatsal aktivitelere teşvik etmek

RESİM-İŞ ÖĞRETMENİNE YÖNERGE:

Sayın Öğretmenimiz;

Verilen yarışma konusunu resmederken öğrenci, hayalinde canlanan herhangi bir kareyi istediği şekilde yüzeye aktarabilir. Önemli olan; yönlendirme yapmadan, tamamen öğrencinin hayal gücüne hitap edebilmek ve bu konunun, öğrencinin yaratıcılığını nasıl tetikleyeceğine tanık olmaktır.

Sanatçı Mustafa Aslıer’e ait örnek resimler www.bursakentmuzesi.com adresinde yarışma şartnamesi ile birlikte yayınlanacaktır.

KONU:

Ressam Mustafa Aslıer’in sanatsal üslubunu yorumlayarak, kendi aile tarihlerine dair bir anıyı hayal gücüne dayalı olarak resmetme.

MALZEME:

1- 25 x 35 cm ebadında resim kağıdı.

2- Pastel boya.

ÖNEMLİ NOT:        Yukarıda belirtilen şartlara uymayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme 4 kategoride gerçekleştirilecektir;

1. kategori: 1. ve 2. sınıflar,

2. kategori: 3. ve 4. sınıflar,

3. kategori: 5. ve 6. sınıflar,

4. kategori: 7. ve 8. sınıflar

Her kategoriye ayrı ödül verilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

ÇALIŞMALARIN MÜZEYE SON TESLİM TARİHİ     : 9 Mayıs 2014

SONUÇ, ÖDÜL TÖRENİ ve SERGİ                                     : 23 Mayıs 2014

BAŞVURU

A) Çalışma kağıdının arkasına öğrencinin adı soyadı, okulu ve sınıfı mutlaka yazılmalıdır.

B) Çalışmalar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

C) Çalışmalar, okul müdürlüklerince kaç öğrencinin yarışmaya katıldığını bildirir bir ön yazı ile birlikte,  1-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında doğrudan Bursa Kent Müzesi’ne teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME KURULU

Çalışmalar, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç ile övgüye değer eserler belirlenir.

Değerlendirme kurulu şu kişilerden oluşmaktadır:

1- Gonca ERİM – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Doçent Doktor)

2- Aysun YÜREKTEN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

3- Müge GÜLTEKİN – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi

4- Meltem KARAKUYU – Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi

5- Dilek YILDIZ KARAKAŞ – Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi

ÖDÜLLER, ÖDÜL TÖRENİ

Yarışma ödül töreni, Bursa Kent Müzesi’nde 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere birer plaket ve 1., 2., 3. ye Bursa Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü ile hediyeler verilecektir.

Sergilemeye değer bulunan eserler Bursa Kent Müzesi Eğitim Salonunda açılacak bir sergi ile izlenime sunulacaktır.

DİĞER HÜKÜMLER

* Dereceye giren tüm çalışmaların telif hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aittir.

* Yarışmaya gönderilen çalışmalar yarışmacılara iade edilmez.

İLETİŞİM

Bursa Kent Müzesi

Adres: Hocaalizade Mah. Atatürk Cad. No:8

Osmangazi/Bursa

Tel     : 224-220 26 26           

Fax    : 224-220 24 86

Web  : www.bursakentmuzesi.com

 


[1] BUYURGAN, Serap – MERCİN, Levent, Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları, GÖRSED Yayınları 2, Ankara 2005, s. 18.